توی این پست قراره که بشینیم درباره‌ی داستان ساختن اینجا و کارهایی که قراره توش انجام بدیم، خیلی ساده و خودمونی گپ بزنیم؛ پس بزن بریم که ببین داستان از چه قراره....